Veri Merkezi Tasarım Hizmetleri

Veri Merkezi Tasarım Hizmetleri
Veri Merkezi Tasarım Hizmetleri
Veri Merkezlerine gereksinimimiz "Veri ve Veri Sahipliği” nedeniyle ortaya çıkmaktadır. ​

2020 yılı itibariyle, her bir birey için saniyede üretilen yeni bilgilerin yaklaşık 1,7 MB olacağı tahmin edilmektedir.

Bu nedenlerle, hizmet ve süreçlerin büyük bir hızla dijital platformlara taşınmaya başlaması ile çıkan büyük verinin işlenmesi ve saklanması kritik bir konu haline gelmiştir. ​

Teknolojik gelişmeler ışığında bilginin saklanması, taşınması, korunması ve analiz edilmesini sağlayan her türlü teknik altyapı ile donatılmış, yüksek seviyeli güvenlik, siber alemdeki hayatın güvenliğinin, gizliliğinin korunması ve 7x24 kesintisiz hizmet sunan, ölçeklenebilir, yönetilebilir yapılara yani veri merkezlerine ihtiyaç, her zamankinden daha fazladır. ​

​Çünkü Veri Merkezlerinin, beklediğimiz Fonksiyonel işlevleri yerine getirebilmesi için, sistemlerimizin karakteristik özellikleri gereği, soğutma, yeterli seviyede bir alt yapı, güvenlik ve devamlılık ihtiyacı gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir. ​

​Klasik sistem odaları verinin iletimi, saklanması ve hesaplanması ihtiyaçları ile fiziksel ve siber tehditlere karşı korunma gereksinimleri, yedekleme ve iş sürekliği gereklilikleri, optimum çalışma düzeyinde kalabilmek için soğutma ve iklimlendirme ihtiyaçları gibi nedenlerden dolayı veri merkezlerine evirilmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, sistem odalarının yetersizliği Veri merkezi ihtiyaçlarını doğurmaktadır. ​

​Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki başlıklar altında müşterimize özel olarak planlanmakta ve yürütülmektedir.

  • Kurum ve Kuruluşların geleceğe yönelik amaç, hedef, stratejiler ve bunlara uygun projeler gerçekleştirebilmesi için öncelikle mevcut durumda sahip olduğu kaynakların ya da eksik yönlerinin tespiti, kontrolü dışındaki olumlu /olumsuz gelişmelerin analizleri, ​
  • Kısa veya uzun vadeli olarak kurumsal gelişimi sağlamak ve sürekli hale getirmek için uygulama aşamasında karşılaşılan/ karşılaşılabilecek sorunlarla birlikte ihtiyaçları tespit ederek uygun çözüm yollarının bulunması, ​
  • Yerel ve uluslararası regülasyonlar, teknolojik gelişmeler, teknolojinin geleceğiyle ilgili yaklaşımlar, fonksiyonel zorunluluklar ve ülkemizin bilgi çağıyla olan entegrasyonu göz önünde bulundurularak kuruluşların stratejisinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir yol haritası hazırlanması süreçleridir. ​

Teknoloji ve Veri Merkezi Danışmanlığı alanındaki çalışmalarımız; değerlendirme, strateji ve tasarımdan başlayan, uygulama ve işletme etkinliklerine uzanan bir çerçevede olup, Referans Metodolojileri (ITIL,PMI) ve Standartları (Uptime Institute) kullanılarak uygulanacak BT politikalarının analizi ve oluşturulması, Sistem analizi ve tasarımlarının yapılması, çözüm modelinin, işletme prosedürlerinin oluşturulması , maliyet analizi, Proje Savunması ve Sunumu ile Sonlandırılan Danışmanlık Hizmetlerini İçermektedir.
Çerez Politikamız

Bu internet sitesi en iyi performansı gösterebilmek için çerezlerden faydalanmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi için Çerez Politikasına bakınız. Çerez Politikası

Kabul Et